(Scroll down for English)

Sajtóközlemény – 2010. október 19.

Magyarország alkotmánya: reformok vagy újraírás? – Jakab András és Stumpf István nyilvános vitája

Október 18-án, hétfőn a Common Sense Society Alkotmányos reform vagy az alkotmány újraírása címmel dr. Jakab András és dr. Stumpf István részvételével nyilvános vitát rendezett  az Ybl Palotában.

A parlamentáris vita keretében dr. Jakab András, Az alkotmány kommentárja c. tanulmánykötet szerkesztője, neves fiatal alkotmányjogász a visszafogott reformok, míg dr. Stumpf István alkotmánybíró Magyarország alkotmányának lényeges átalakítása mellett érvelt. A vita a kb. 80 fős, szakértőkből, diákokból és fiatal értelmiségiekből álló közönség aktív részvételével zajlott.

A vita a Common Sense Society nagyszabású, a „Szabadság  Alkotmánya“ c. projektjének része, amely a magyar alkotmányozás témakörében szervezett programokat fogja össze. A projekt célja, hogy a köztudatba emelje az alkotmányosság kulcsfogalmait, a szabadság intézményeinek alkotmányos érvényesülését és megvizsgálja a magyar politikai-jogi hagyomány beépülésének lehetőségeit az új alkotmányba.

A Common Sense Society, az aktív társadalmi szerepvállalást, a vállakozói szellemet, és a felelősségteljes szabdság eszméjét támogatja. A CSS rendszeresen szervez vitákat, panelbeszégletéseket, előadásokat, retorikai és vitamühelyeket, filmvetítéseket és könyvklubokat. „A fiatal generáció tagjaiként civilizációnk fejlődésének nem külső szemlélői vagyunk, hanem aktív formálói, akik elkötelezettek a felelősségteljes szabadság eszméje iránt.”

 

Press Release – October 19, 2010

András Jakab and István Stumpf Debate the Future of Hungary’s Constitution

The Common Sense Society (CSS) hosted the public debate “Should Hungary’s Constitution be Reformed or Transformed?” in which dr. András Jakab and dr. István Stumpf debated on Monday, October 18.

The parliamentary debate featured dr. András Jakab, respected constitutional scholar and editor of the book of essays Commentary of the Constitution, arguing for modest reforms and dr. István Stumpf, constitutional lawyer, arguing for a more radical transformation of Hungary’s constitution. An actively participating audience of 80 professionals, students, and young intellectuals attended the event.

 The debate is part of “Hungary’s Constitution of Liberty” project, a larger initiative of the Common Sense Society which features events organized around the drafting of the Hungarian constitution. The aim of the project is to raise awareness about key constitutional concepts, greater understanding of the institutions of freedom, and to explore avenues for incorporating Hungarian political and legal traditions in the new constitution.

The Common Sense Society exists to promote civic engagement, entrepreneurship, and the ideals of responsible liberty. CSS host regular debates, panel discussions, lectures, rhetoric & argumentation workshops, film screenings, and book events. “As young people, we are not by-standers to the development of our civilization; we are participants in defining our future of sustainable freedom”.

Be Sociable, Share!