(scroll down for English)

Sajtóközlemény – 2010. október 7.

A Common Sense Society szervezésében október 6-7-én kétnapos látogatás keretében Budapestre látogatott Roger Scruton, korunk egyik legkiemelkedőbb konzervatív filozófus-esztétája. Október 6-án a Common Sense Society tagjainak a Szépség nyugati ideáljának fontosságáról tartott zártkörű előadást.  Október 7-én CSS az Ybl Klubbal együttműködésben tartott nyilvános rendezvényén „A kultúra újrafelfedezése a posztmodernizmus romjai között” címmel tartott előadást.

Scruton a nyolcvanas években aktívan részt vett a kelet-európai földalatti szamizdat-mozgalomban, rendszeresen járta Prágát, Pozsonyt és Budapestet, szoros kapcsolatot ápolt a Bibó Szakkollégium köré szerveződő akkori ellenzéki körökkel. Azóta is élénken érdeklődik a régió demokratikus fejlődése iránt és meggyőződése, hogy Kelet-Európa a kontinens kultúrájának megmentésért zajló végvárharc egyik nagy reménye.

Scruton esztétaként a posztmodern művészet ellen, aktivistaként a rókavadászat régi szép hagyományának megőrzéséért harcol, professzorként elszántan terjeszti a nyugati civilizáció kulturális hagyatékát. Több, mint három tucat könyve jelent meg a konzervatív politikai filozófia, a modernitás-kritika, a művészet különböző területein, írt operát, novellákat, politikai kiáltványt. Legfrissebb művei a Szépségről (Beauty) és a Bor filozófiájáról (Why I drink) jelentek meg. Az utóbbi a Helikon kiadó gondozásában hamarosan magyar nyelven is kapható lesz.

Scruton a Common Sense Society tanácsadó testületének tagjaként aktívan segíti az új generáció szellemi fejlődését szorgalmazó CSS munkáját.  A CSS olyan Budapesten élő fiatal értelmiségiekből egy évvel ezelőtt alakult független szervezet, amely politikai, filozófiai, kulturális, történelmi és aktuális témákat vitat meg rendszeres találkozói alkalmával. Céljuk egy olyan szellemi légkör kialakítása és ápolása, amely teret ad a konstruktív diskurzusnak, általánosan ösztönzi a szabadság egyéni felelősséggel társított értelmezését, a folyamatos intellektuális fejlődést és az aktív civil szerepvállalást a magyar társadalomban. A Common Sense őszi programjainak fókuszában a magyar alkotmányozás áll.  A „Szabadság Alkotmánya” c. projekt keretein belül havi rendszerességgel rendeznek az ősz folyamán nyilvános vitasorozatot az Ybl palotában, amely során a szabadság eszméjének legfontosabb alkotmányos és elvi kérdései kerülnek majd megvitatásra.

 

Press Release – October 7, 2010

At the invitation of Common Sense Society, Roger Scruton, one of the most prominent conservative philosophers of modern times, visited Budapest on October 6-7, 2010. He gave a lecture to the members of Common Sense Society on October 6 on the topic of “Why Beauty Matters.” And on October 7, Scruton delivers a public lecture titled “Discovering Culture Amidst the Ruins of Postmodernism”. The lecture is hosted in cooperation with Ybl Klub.

Scruton played an active role in the underground samizdat movement in Eastern Europe in the 80s, regularly visiting Prague, Bratislava, and Budapest. He had close ties with the small circle of the Bibó István College of Law, the intellectual hub of the opposition. Ever since, he has observed with interest the democratic development of Eastern Europe and he believes that the region has an important role in preserving and saving the European continent’s intellectual and cultural heritage.

Scruton is an ardent advocate of fox hunting, leads a dedicated fight against postmodern art, and promotes the preservation of the common cultural heritage of the West. He has published more than three dozen books on conservative political philosophy, on the critique of modernism, and various fields of the arts. He has also written operas, short stories, and political pamphlets. His most recent publications include Beauty and Why I drink (Why I Drink will soon be published in Hungarian by Helikon).

Scruton is an advisory board member of Common Sense Society and takes an active interest in shaping the intellectual development of the new generation. Common Sense Society is an independent, non-profit, non-governmental organization of young intellectuals founded one year ago in Budapest that regularly meets to discuss matters of philosophy, politics, culture, history, science, and current affairs in a lively and engaging environment. We seek to improve our own intellectual development as well as to strengthen Hungarian society through civic engagement and promoting an understanding of responsible liberty.  The flagship project of CSS’s fall activities is their Constitution of Liberty project which will feature a series of public debates on the constitutional reform of Hungary focusing on the most important principles of liberty to be represented in the new Hungary Constitution.

Be Sociable, Share!